Управління персоналом – що це, ким працювати, основні принципи, завдання та методи

Управління персоналом - що це, ким працювати, основні принципи, завдання та методи

Кадрова політика – одна з основних на більшості підприємств. Управління персоналом – вид діяльності, що вимагає від фахівців цієї галузі не тільки професіоналізму, а й володіння поруч особистісних якостей. Робота з людьми має свою специфіку, підхід до якої в нашій країні змінився за останні роки.

Управління персоналом – що це?

Цей термін увійшов у вжиток протягом останніх декількох десятиліть. Управління персоналом це діяльність, метою якої є використання праці, досвіду, здібностей людей, спрямована на взаємно корисну співпрацю. В рамках останнього повинна враховуватися зацікавленість і задоволеність самих задіяних в роботу кадрів. Сучасні концепції роботи з персоналом мають на увазі ефективну мотивацію останніх, гнучкий підхід до співпраці, щоб досягти максимальних результатів в роботі і задоволеності кадрів.

Управління персоналом – ким працювати?

В даний час подібна трудова діяльність є затребуваною. Якщо людина вибирає для себе таку професію як управління персоналом, спеціальність може бути однією з таких:

 1. діагност. Суть роботи полягає в кваліфікованої оцінки кадрів і їх підборі на відповідні посади. У цьому процесі діагностом аналізуються професійні і особистісні якості потенційних працівників.
 2. Тренер-менеджер. Управління персоналом – це не тільки його підбір, а й розробка стратегій, які допомагають підвищити ефективність роботи. Тренер-менеджер займається цим.
 3. консультант. Це фахівець, який передає співробітникам нові знання в їх сфері діяльності.
 4. Адміністратор. На цю посаду частіше претендують фахівці, які здатні об’єднати в собі і діагноста, і тренер-менеджера, і консультанта.

Принципи управління персоналом

Вони діляться на загальні і приватні. Управління персоналом організації спирається на такі загальні принципи:

 1. цілеспрямованість. Цей принцип полягає в необхідності чіткості постановки цілей, їх ранжування перед певною організацією і її структурами.
 2. Розподіл праці. Принцип передбачає розподіл обов’язків і завдань між співробітниками у відповідність зі спеціалізацією кадрів.
 3. відповідальність. Цей принцип передбачає покарання працівників за невиконання ними своїх обов’язків.
 4. компетентність. Управління персоналом ґрунтується на знанні фахівцем об’єкта роботи, нюансів його специфіки при прийнятті рішень.
 5. дисципліна. Виконання своїх завдань, робочих інструкцій, наказів, вказівок – то, що є обов’язковим до виконання кадрами будь-якого рівня.
 6. стимулювання. Співробітники повинні бути мотивовані. Психологія управління персоналом передбачає, що досягти цього можна не тільки за допомогою заробітної плати, а й завдяки справедливому відношенню до нього, моральним мотивацій, урахуванням особистісних якостей і потреб кадрів.
 7. ієрархічність. Принцип має на увазі вертикальний розподіл управлінської діяльності з урахуванням рівнів співробітників.

Управління та робота з персоналом може грунтуватися і на приватних засадах:

 1. Прояв уваги до ініціатив співробітників і їх особистостям.
 2. Делегування повноважень кадрам в максимальному обсязі і повна довіра.
 3. Розвиток командного духу, згуртованості колективу.
 4. Постійне вдосконалення мотивуючих систем.

Завдання управління персоналом

До основних з них відносяться:

 • забезпечення підприємства працівниками;
 • ефективне їх використання;
 • робота над соціальним та професійним розвитком кадрів.

З’ясовуючи, що це управління персоналом, відзначимо ряд додаткових завдань:

 • підвищення зацікавленості співробітників у праці, їх задоволеності;
 • удосконалення систем професійного розвитку кадрів;
 • забезпечення сприятливої ​​робочої обстановки;
 • розвиток творчої активності робітників;
 • забезпечення можливості кар’єрного росту для персоналу;
 • вдосконалення систем оцінки роботи співробітників;
 • забезпечення гідних умов праці.

Структура управління персоналом

У ній відбивається сформовані системи взаємозв’язків підрозділів організації, їх співробітників. Основи управління персоналом передбачають, що його структура залежить від масштабів організації:

 1. Якщо підприємство дрібне або середнє, функції по роботі з кадрами частіше делегуються лінійним керівникам.
 2. У великих підприємствах формуються спеціальні департаменти. У їх складі може бути тільки відділ кадрів, а можуть входити і додаткові підрозділи – навчання і розвитку, охорони праці та техніки безпеки, охорони навколишнього середовища, оцінки та оплати праці, організації праці.

Методи управління персоналом

Фахівці поділяють існуючі методи на три категорії:

 1. адміністративні. Вони передбачають, що організація роботи співробітників базується на стягнення, дисципліни, влади. Вплив на кадри може здійснюватися штатним розкладом, посадовими інструкціями, правилами трудового розпорядку, наказами, розпорядженнями, нормуванням, доганами, пониженням у посаді, штрафами.
 2. економічні. Управління та робота з персоналом в цьому випадку передбачає вплив на співробітників із застосуванням матеріальної мотивації (наприклад, підвищення заробітної плати).
 3. Соціально-психологічні. Ці методи грунтуються на застосуванні соціологічних та психологічних закономірностях. Завдяки їм розподіляються місця і призначення кадрів, виявляються лідери виробництва, вдається підібрати потрібну мотивацію для співробітників, налагодити взаємодію в колективі.
Управління персоналом - що це, ким працювати, основні принципи, завдання та методи

Моделі управління персоналом

Існує дві основні моделі:

 1. Американська ( «жорстка»). Управління співробітниками, згідно з нею, має на меті сформувати в них старанність, готовність до безпосереднього виконання вимог, дотримання чітким, суворим інструкціям. Заснована така модель на прагматичності, практичності, індивідуалізм.
 2. Японська ( «м’яка»). Вона передбачає управління персоналом на підприємстві на основі працьовитості, ощадливості, колективізму, пунктуальності. Перед співробітниками ставляться завдання і позначаються очікувані результати роботи. При такій моделі в кадрах формуються ініціативні, гнучке мислення.

Концепції управління персоналом

В даний час використовують чотири напрямки:

 1. економічне. Вона передбачає ефективне управління трудовими ресурсами з невисокою кваліфікацією, задіяними на підприємствах, що займаються серійним або масовим виробництвом продукції. Головне – робота, управління персоналом спрямовано на досягнення максимальних її результатів.
 2. гуманістичне. Відповідно до цієї концепції, кожен співробітник – основний суб’єкт підприємства, яке дбає про забезпечення для нього гідних умов праці, заробітної плати, способів його самореалізації, розвитку.
 3. Організаційно-соціальне. Вона передбачає високу оцінку здібностей, кваліфікації співробітників, кожен з яких вважається незамінним, і максимальне використання їх можливостей.
 4. Організаційно-адміністративне. Підбір кадрів виконується тільки на основі відповідності їх кваліфікації, професіоналізму. Ця концепція передбачає максимальне використання трудового і особистісного потенціалу кадрів.

Стратегії управління персоналом

Фахівці використовують такі популярні ідеї:

 1. Стратегія динамічного зростання. Вона передбачає прагнення до постійного розвитку підприємства. З цією метою всі дії персоналу строго регламентовані і знаходяться на контролі керівництва.
 2. підприємницька стратегія. Основні її принципи – швидкість прийняття рішень, можливість фінансового ризику. В цьому випадку стратегічне управління персоналом має на увазі високу конкуренцію між співробітниками і оплату праці, відповідну обсягами виконаної роботи.
 3. стратегія прибутковості. Основне завдання – збереження на існуючому рівні або підвищення прибутковості підприємства.
 4. ліквідаційна стратегія. Її основа – утримання організації від падіння. Єдина матеріальна мотивація – заробітна плата.

Технології управління персоналом

У практиці застосовуються такі з них:

 1. Технологія управління, яка передбачає, що фахівець з управління персоналом займається підбором кадрів, їх розподілом, оцінкою ефективності роботи.
 2. Технологія управління і розвитку, що передбачає навчання співробітників, їх атестацію, впровадження нововведень.
 3. Технологія управління поведінкою, заснована на розробці мотивацій, формуванні корпоративної культури, систем ефективного і швидкого вирішення конфліктів.

Книги з управління персоналом

Для кращого розуміння теми рекомендована така цікава література:

 1. «Теорії особистості», Д. Зіглер, Л. Хьелл. Управління людськими ресурсами ефективно, якщо менеджер знайомий з психологією людини. Про неї розповідається в книзі.
 2. «Ідеальний керівник», І.К. Адизес. У книзі йдеться про те, як бути хорошим управлінцем, які інструменти для цього потрібно використовувати.
 3. «Спочатку нарушьте всіх правил», М. Бакінгем, К. Коффман. Видання повідає про різноманіття світу бізнесу, про те, як розвивати гідності особистості і перетворювати в них її недоліки.
 4. «Мистецтво системного мислення», І. Макдермотт, Дж. О’Коннор. Книга вчить знаходити взаємозв’язок між усім, що нас оточує, і на цій підставі розвивати рішучість, знаходити нові можливості.
 5. «Російські уроки японських коанов», В. Тарасов. Видання допоможе управлінцю персоналом вивчити бізнес-стратегії, які зроблять його роботу в своїй області ефективніше.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

code